Smakowanie życia 1.Nostalgia.

 1.Nostalgia


Widok gniadego konia, który orze

 ziemię czarną po letnim zbiorze.


Widok pochylonego, starego oracza,

którego żar z nieba przytłacza.


Widok nad lasem błękitnego nieba,

które swym bezkresem zdumiewa.


Widok krów pasących się w stadzie,

a nad nimi kąszące bąki w gromadzie.


Widok wieży kościoła w szarej oddali.

Naprawdę  byliśmy wtedy bardzo mali.


Zapach konia i oracza

o wspomnienia me zahacza.


Venus Prima

04.05.2021
Komentarze

Popularne posty